Zpívám ptákům a zvlášť holubům...

Symbolika bílých holubic:

Bílá holubice je už od pradávna považována za symbol čistoty a věčné lásky, jelikož má jednoho partnera po celý svůj život. 

Holoubci do manželství mají přinést lásku, harmonii a věrnost.

Holubice je také symbolem míru a harmonie.  

Rozpjatá křídla holubice symbolizují svobodu, lehkost a rozlet duše.Vytvořte si slavnostní atmosféru  pomocí bílých holubic při životních událostech, jako jsou:

  • Rodinné oslavy, jubilea, výročí 
  • Křtiny a Svaté přijímání
  • Zásnuby, svatby nebo jen tak jako vyznání lásky
  • Obnova manželský slibů
  • a jiné


Vytvořeno pomocí Mozello - nejsnadnějšího nástroje na tworbu webů na světě.

 .